3D kancelarijski štampač u boji Zprinter 450 je osvojio veliku nagradu sajma

3D kancelarijski štampač u boji Zprinter 450 je osvojio veliku nagradu sajma

Na 16. međunarodnoj stručnoj izložbi INDUSTRIA 16. 3D kancelarijski štampač u boji Zprinter 450 je osvojio veliku nagradu sajma.

IZVEŠTAJ ŠTAMPE

3D štampanje u boji je postalo dostupno i za kancelarijsku upotrebu.Trodimenzionalna štampačka tehnologija (3DP) je osnova kompanije Z Corporation za brzu izradu prototipova. Tehnologija 3DP izrađuje stvarne prostorne predmete nanošenjem vezivne tečnosti na  slojeve specijalnog praha. Princip rada je sličan ink jet štampačima ali u ovom slučaju brizganje se ponavlja posle svakog novog sloja praha i rezultat je trodimenzionalni prostorni predmet. Pored brze izrade prototipova ZPrinter 450 3D je pogodan za izradu koncepcijskih modela, modela proizvoda, kalupa, anatomskih elemenata u medicini, i predmeta za funkcionalno testiranje.

Serija ZPrinter 3D štampača je u stanju izraditi savršenu stvarnu, prostornu kopiju kompjuterski planiranog virtualnog 3D modela. Ulazni podatci mogu poticati iz nekog od 3D CAD  programa, 3D skenirane slike originalnog predmeta ili podataka iz CT/MRI dijagnostike. Trenutno 3D štampači Z Corporation su najbrži na svetu i jedini su u stanju izraditi 3D modele u boji. 

ZPrinter 450 3D je prvi automatizovan, efikasan kancelarijski 3D uređaj na svetu koji je omogućuje 3D štampanje u boji dostupno bilo kome. 

A ZPrinter 450 u maksimalnim merama od 20*25*20 cm izrađuje 3D modele od slojeva praha debljine 89 mikrona. 

Treća generacija ZPrinter štampača pored osnovnog modela ZPrinter 450 preko ekonomičnog monohromnog štampača ZPrinter 350, do najvećeg 3D štampača sa najvećom rezolucijom ZPrinter 650 su najefikasniji 3D štampači na svetu. Zprinter štampači imaju najniže troškove materijala u rešenjima brze izrade prototipova. Nadalje, višak materijala pri štampanju se ponovo može koristiti tako da cena modela sadrži vrednost samo materijala od koga se predmet izrađuje.

Firma Digit (www.digitweb.hu) je mađarski predstavnik i stručni serviser Z Corporation 3D štampača i 3D skenera.


Na sajmu INDUSTRIA 2010 prvonagrađeni ZPrinter 450 3D štampač i ZScanner 700 3D laserski skener možete pogledati na stručnoj izložbi Industria, "A" paviljon, štand 206/J. 

Srodni članci

Copyright (c) Digit Bt., Sva prava zauzeta. - www.nagyformatumu.hu/sr/ - sr